Flitsactie President Kennedylaan 220-HS – Aankondiging

23 juli 2022

Na een korte zomerstop alweer de 91e flitsactie, zaterdag 23 juli! Tegen de uitverkoop van sociale woningen door woningcorporaties. Vrij naar John F.Kennedy: ‘Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen‘, roept actiegroep iedereen op te komen om actie te voeren voor betaalbare woningen in onze stad.

Kampioen verkoper van fatsoenlijke, normale woningen is woningcorporatie De Key die ze inruilt voor nieuwbouwwoningen met minimale afmetingen waar zogeheten starters hun ‘wooncarriére’ kunnen beginnen met een vijfjarig huurcontract waarna ze weer kunnen opdonderen.

Ontwerp affiche: Kimbel Bouwman

‘Vraag niet wat uw stad voor u kan doen…, vraag wat u voor uw stad kunt doen.


KOM OOK NAAR DE

91e FLITSACTIE VAN

ACTIEGROEP NIET TE KOOP


ZATERDAG 23 JULI 2022

15:00 UUR

PRES. KENNEDYLAAN 220-HS

sociale huurwoning van woningbouwcorporatie vastgoedspeculant

DE KEY

Het uitpondcomplex Uitermaes

Te koop wordt aangeboden President Kennedylaan 220-huis, voor €500.000. Fel heeft de bewonerscommissie geprotesteerd tegen de al jaren doorgaande verkoop. Maar daar heeft De Key geen boodschap aan:

”Wij zijn er niet voor de zittende huurders”

WONINGCORPORATIE DE KEY

is de bewoners te verstaan gegeven. “Wij gaan ons voor 100% richten op starters op de woningmarkt”. Over de gemeentelijke regeling Van Hoog Naar Laag hoeven we het dan helemaal niet te hebben. Deze regeling is voor mensen die tweehoog of hoger wonen, slecht ter been zijn of dreigen te worden en daarom ‘naar beneden’ willen. Eigenlijk bij uitstek het werk van een sociale onderneming.

Walgelijke verrijking

Niet Te Koop is gestuit op de volgende absurde realiteit. Een benedenwoning in ditzelfde complex Uitermaes is door De Key in 2014 verkocht voor 281.000 euro, wordt nu aangeboden voor meer dan 1.000.000 euro!  Betekent: elk jaar een ton belastingvrij vangen plus de hypotheekrenteaftrek op het inkomen. Daar valt met arbeid niet tegenop te werken.

Wie profiteert?

Corporatiewoningen zijn maatschappelijk bezit. Zij dienen een waarborg te zijn dat er voor de mensen betaalbare woningen voorhanden zijn. We zien echter een omgekeerd proces: woningen worden steeds duurder, de woonlasten worden voor de huurder elk jaar hoger. Wie profiteren hiervan? Degenen die verhuren en woningen bezitten. Over de rug van de huurder wordt de bezitter slapend rijk.

Anti-speculatiebeding een lachertje

De koper van een sociale huurwoning heeft zelfbewoningsplicht en mag twee jaar de woning niet doorverkopen. Die twee jaar is een aanfluiting.  Actiegroep Niet Te Koop stuit op absurde gevallen. Aan de Olympiaweg is 1 mei 2020 een woning van De Alliantie verkocht voor €416.175 om op 2 mei 2022 verkocht te worden voor €574.250. Een verschil van €158.000, is €74.000 per jaar, is ruim €1400 per week. Lekker vangen. Je hebt daar niets voor hoeven te doen, behalve dan een woning te kopen en te verkopen. Hoe bouw ik vermogen op. Laat de ander maar werken voor zijn geld, werk is voor de dommen.

Waarom nog verkoop? Stop daarmee!

De corporaties zijn wel enige uitleg schuldig waarom zij nog verkopen. Hun redenering is dat zij geld nodig hebben voor nieuwbouw. Maar die nieuwbouw stagneert. Nog niet de helft van wat is gepland komt van de grond. Zo wordt het niks met het behoud van de sociale voorraad.

Het is zeer de vraag of de planvoorraad sociale nieuwbouw daadwerkelijk zal leiden tot bouwen. Bouwmaterialen zijn tot 50% duurder dan vorig jaar. De opbrengst van verkoop, al is die nog zo hoog is niet voldoende om de stijgende prijzen te compenseren. Wij zeggen kortom: behoud wat je hebt, vooral nu, met een ongewisse financiële toekomst. Stop die verkoop!

Prestatieafspraken openbreken

Volgend jaar zal de verhuurderheffing afgeschaft zijn. In de Samenwerkingsafspraken staat o.a. dat wanneer er wijzigingen komen in onder andere de afdracht van de verhuurderheffing men opnieuw in overleg gaat. Het betekent dat er opnieuw kan worden onderhandeld, bijvoorbeeld over een stop op de verkoop. 

Protesteer mee!

Actiegroep Niet Te Koop roept iedereen op te komen naar de flitsacties. In de loop der tijd heeft zich een zeer trouwe groep actievoerders ontwikkeld. Actiegroep Niet Te Koop roep ze op om weer present te zijn. Onze acties hebben absoluut effect.

Elke week wordt het verslag van de actie verstuurd naar politiek, pers en huurdersorganisaties. Gemeenteraadsleden en pers nemen contact met ons op, vragen worden gesteld aan de wethouder. Onze acties houden het vuurtje brandend.

Protesteer ook mee op locatie met :

tegen de verkoop van deze sociale huurwoning in het bijzonder en de verkoop van sociale huurwoningen in het algemeen.

De flitsacties vinden elke zaterdag om 15:00 plaats en zal ongeveer een half uur duren. Het bestaat uit:

  1. beflyeren van de buurt en in gesprek gaan met buurtbewoners en voorbijgangers
  2. het beplakken van de woning
  3. het maken van opnames voor de publiciteit

Actiegroep Niet Te Koop zorgt voor spandoeken, affiches en wat niet meer. Maar u mag zelf natuurlijk ook materiaal meenemen.

De locatie zal een dag van tevoren bekend gemaakt worden via:

Niet Te Koop logo "Vecht mee voor betaalbare huurwoningen"

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.