Flitsactie IJselstraat 52-1 – Aankondiging

2 juli 2022

De 90e flitsactie van actiegroep Niet Te Koop richt zich op  de verkoop door woningcorporatie De Alliantie van IJselstraat 52-1 voor €375.000. Een buur vertelde dat de 100-jarige bewoonster die er 60 jaar heeft gewoond, is verhuisd naar een verpleeghuis elders. Hij verwacht dat de verdieping wel zal worden gekocht door een yup of een yuppenstel die niet gewoon is te groeten of een praatje aan te knopen, de goeden niet te na gesproken. Langzamerhand wordt iedereen zo op zichzelf teruggeworpen.

Tralalie tralala
Uiteindelijk wordt alles horeca

Ontwerp affiche: Kimbel Bouwman

Of éénhoog uiteindelijk ook horeca wordt moet de geschiedenis uitwijzen. Maar of de eerste kopers er lang blijven wonen? De verdieping wordt vaak na de anri-speculatieperiode (slechts twee jaar) óf verhuurd (vaak aan expats) óf met een zeer vette winst verkocht.


KOM OOK NAAR DE

90e FLITSACTIE VAN

ACTIEGROEP NIET TE KOOP


ZATERDAG 2 JULI 2022

15:00 UUR

IJSELSTRAAT 52-1

sociale huurwoning van woningbouwcorporatie vastgoedspeculant

DE ALLIANTIE

Wie profiteert?

Corporatiewoningen zijn maatschappelijk bezit. Zij dienen een waarborg te zijn dat er voor de mensen betaalbare woningen voorhanden zijn. We zien echter een omgekeerd proces: woningen worden steeds duurder, de woonlasten worden voor de huurder elk jaar hoger. Wie profiteren hiervan? Degenen die verhuren en woningen bezitten. Over de rug van de huurder wordt de bezitter slapend rijk.

Anti-speculatiebeding een lachertje

De koper van een sociale huurwoning heeft zelfbewoningsplicht en mag twee jaar de woning niet doorverkopen. Die twee jaar is een aanfluiting.  Actiegroep Niet Te Koop stuit op absurde gevallen. Aan de Olympiaweg is 1 mei 2020 een woning van De Alliantie verkocht voor €416.175 om op 2 mei 2022 verkocht te worden voor €574.250. Een verschil van €158.000, is €74.000 per jaar, is ruim €1400 per week. Lekker vangen. Je hebt daar niets voor hoeven te doen, behalve dan een woning te kopen en te verkopen. Hoe bouw ik vermogen op. Laat de ander maar werken voor zijn geld, werk is voor de dommen.

Waarom nog verkoop? Stop daarmee!

De corporaties zijn wel enige uitleg schuldig waarom zij nog verkopen. Hun redenering is dat zij geld nodig hebben voor nieuwbouw. Maar die nieuwbouw stagneert. Nog niet de helft van wat is gepland komt van de grond. Zo wordt het niks met het behoud van de sociale voorraad.

Het is zeer de vraag of de planvoorraad sociale nieuwbouw daadwerkelijk zal leiden tot bouwen. Bouwmaterialen zijn tot 50% duurder dan vorig jaar. De opbrengst van verkoop, al is die nog zo hoog is niet voldoende om de stijgende prijzen te compenseren. Wij zeggen kortom: behoud wat je hebt, vooral nu, met een ongewisse financiële toekomst. Stop die verkoop!

Prestatieafspraken openbreken

Volgend jaar zal de verhuurderheffing afgeschaft zijn. In de Samenwerkingsafspraken staat o.a. dat wanneer er wijzigingen komen in onder andere de afdracht van de verhuurderheffing men opnieuw in overleg gaat. Het betekent dat er opnieuw kan worden onderhandeld, bijvoorbeeld over een stop op de verkoop. 

Reinier van Dantzig wethouder Wonen

In de Amsterdamse gemeenteraad is er een coalitieakkoord tussen GroenLinks, PvdA en D’66 gesloten. Daarin wordt verkoop van sociale huurwoningen toegestaan, mits er evident meer worden teruggebouwd. Op dit moment ontbreekt die evidentie ten enenmale. Maar of de gemeenteraad zijn tanden laat zien met Dantzig als wethouder, de kampioen van de midden malootdure huur…??? Het antwoord laat zich raden. De sociale woningvoorraad zal er even bekaaid van afkomen dan voorheen als we niet uitkijken. We moeten er bovenop zitten!

Protesteer mee!

Actiegroep Niet Te Koop roept iedereen op te komen naar de flitsacties. In de loop der tijd heeft zich een zeer trouwe groep actievoerders ontwikkeld. Actiegroep Niet Te Koop roep ze op om weer present te zijn. Onze acties hebben absoluut effect.

Elke week wordt het verslag van de actie verstuurd naar politiek, pers en huurdersorganisaties. Gemeenteraadsleden en pers nemen contact met ons op, vragen worden gesteld aan de wethouder. Onze acties houden het vuurtje brandend.

Protesteer ook mee op locatie met :

tegen de verkoop van deze sociale huurwoning in het bijzonder en de verkoop van sociale huurwoningen in het algemeen.

De flitsacties vinden elke zaterdag om 15:00 plaats en zal ongeveer een half uur duren. Het bestaat uit:

  1. beflyeren van de buurt en in gesprek gaan met buurtbewoners en voorbijgangers
  2. het beplakken van de woning
  3. het maken van opnames voor de publiciteit

Actiegroep Niet Te Koop zorgt voor spandoeken, affiches en wat niet meer. Maar u mag zelf natuurlijk ook materiaal meenemen.

De locatie zal een dag van tevoren bekend gemaakt worden via:

Niet Te Koop logo "Vecht mee voor betaalbare huurwoningen"

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.